Sữa hạt NiiBeans CÔNG THỨC CẢI TIẾN 2020 với tinh hoa từ các loại hạt dinh dưỡng Việt Nam kết hợp với những thành phần nhập khẩu Mỹ và New Zealand.

Công bố thành phần sữa bột nguyên kem nhập khẩu New Zealand:

 

Phân tích thành phần whey protein nhập khẩu Mỹ:

Xem thêm thông tin chi tiết từng sản phẩm bên dưới.

Showing all 3 results

Đăng ký nhận bản tin từ NiiBeans
Theo dõi chúng tôi