Sữa hạt NiiBeans CÔNG THỨC CẢI TIẾN 2020 với tinh hoa từ các loại hạt dinh dưỡng Việt Nam kết hợp với những thành phần nhập khẩu Mỹ và New Zealand.

Hướng dẫn pha chế Sữa hạt NiiBeans:

Xem thông tin chi tiết về từng sản phẩm bên dưới: